Fakta om föreningen Sigtunagatan 4

Organisationsnummer: 769604-1446
Fastigheten: 1:or, 2:or, 3:or och 4:or
Antal lägenheter: 23 (22 bostadsrätter och en hyresrätt)


Fastigheten och föreningen

Föreningens hus är uppförda år 1899.
År 1970-1971 totalrenoverades alla lägenheter och alla övriga utrymmen i båda husen.
År 2001 ombildades bostäderna till bostadsrätter.
Föreningen består av 23 bostadslägenheter och 4 lokaler.
En av lägenheterna är hyresrätt och en framtida tillgång. Samtliga lokaler är uthyrda.
Föreningen kan säga nej till juridisk person.
Föreningen godkänner delat ägande. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening som äger marken.


Utförda och planerade renoveringar

Följande renoveringar är utförda sedan 1970.

1970-1971

Båda husen helrenoverades. Stambyte, El-stigarna blev utbytta samma år.

2002

OVK-besiktning ägde rum i början av året. Under året vidtogs också omläggning av gårdshustaket. Stuprör byttes på gårdshuset.

2003

Ombyggnad och översyn av undercentral för fjärrvärme.

2004

En lokal i gathuset byggdes om till en lokal och två bostadsrättslägenheter. Föreningen lät i samband med detta upprätta en ny ekonomisk plan. Byggnation av 4 balkonger. Renovering av gathusets fönster mot gatan. Ommålning av portiken och entrén till gathuset. Gathusets tak liksom överliggarna på gårdsmurarna besiktigades och målades.

2005

Hyreslägenheten i gathuset renoverades i sin helhet inklusive badrum och wc. Råvind i gårdshuset uppläts för sammanslagning med en bostadsrätt i gårdshuset. Ventilationskontroll och rengöring av ventilationskanaler.

2006

OVK-besiktning. Underhållsbesiktning utfördes.

2007-2008

Byte av horisontella stammar i källare (både gathus och gårdshus). Byte av två vertikala avloppsrör, ett i vardera hus. Avloppsrören mellan husen och ut i gatan genomgick s.k. infodring. Tre balkonger uppfördes och en uteplats gjordes i ordning för boende på bottenvåningen i gathuset. Fläktarna på båda husens tak är byttes ut. Fyra nya takfläktar installerades i gårdshuset.

2009

Grovsoprummet gjordes om till ett återvinningsrum. Hissen i gathuset byggdes om för att motsvara gällande säkerhetsföreskrifter.

2010

Nya postboxar samt säkerhetsdörrar installerades. Tre balkonger byggdes i gathuset. En ny tvättmaskin och torktumlare installerades i tvättstugan. En ny uteplats anlades till en lägenhet på bottenvåningen i gårdshuset.

2011

Ett omfattande arbete med gården färdigställdes och ett nytt sopsorteringsrum byggdes.

2012

Högtryckspolning av stammar.

2013

Automatisk Dörröppnare installeras i entrédörren.

2014

Renovering/målning av fönster, utvändigt.

2015

Samtliga tak på gathus samt gårdshus målades om, i samband med detta sattes även snörasskydd samt takstegar upp. Plåtarna som skyddar murkrönen är utbytta. Samtliga termostatventiler i elementen byttes under året i både lägenheter samt gemensamma utrymmen.

2016

Samtliga fönster i alla lägenheter har utrustats med en tredje fönsterruta för att öka inomhuskomforten samt sänka värmekostnaderna.

2017

Portiken och trapphusen målades om. Dörröppnare installerades till husens entrédörrar. Ny namntavla i portiken. Ny tvättmaskin i tvättstugan.
Källarutrymmena i båda husen målades.

2018

Föreningen förberedde för den OVK (obligatorisk ventilationskontroll) som gjordes i början av år 2019 samt hanterade visst erforderligt annat underhåll.


2019

En komplett genomgång av båda husens ventilation gjordes i samband med godkänd OVK.
En ny träport installerades i juli 2019.
Ny torktumlare till tvättstugan inköptes.
Föreningen upprättade en Energideklaration för gathus och gårdshus.


2020

Ny stor tvättmaskin köptes in.


  Sigtunagatan 4

Bredband/TV och gemensamma utrymmen

Kabelnät och bredband via ComHem (basutbud ingår i avgiften och betalas av föreningen).
Tvättstugan finns i gathuset och består av två tvättmaskiner samt torktumlare, torkskåp och en mangel.
Det finns även cykelrum samt ett litet barnvagnsutrymme på gården.

Ekonomi

Föreningen har en god ekonomi och låga skulder.

Kontaktinformation

BRF Sigtunagatan 4 , Sigtunagatan 4, 113 22 Stockholm
Email / epost: @sigtunagatan4.se
Hemsida: www.sigtunagatan4.se


Ytterligare information


Du läsa mera om föreningen i våra olika PDF-dokument.
Bland annat vår aktuella Årsredovisning och Föreningens Stadgar.
  Se i menyn till vänster eller höger för att läsa alla dokument om vår Bostadsrättsförening.


Sigtunagatan 4 - byggd 1899


  Sigtunagatan
Sigtunagatan 4


Sigtunagatan 4

www.Sigtunagatan4.se


BRF Sigtunagatan 4
Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: @sigtunagatan4.se